Energia zo slnka

Ploché kolektory KSG

KSG 21 GT - Hliníkové
KSG 21 Premium GT - Medené 
Image
Image

NEJVYŠŠÍ VÝKON

AIRMAX3 5-14GT

NEJNOVĚJŠÍ GENERACE TEPELNÝCH
ČERPADEL VZDUCH X VODA
PRO NOVOSTAVBY I REKONSTRUKCE OBJEKTŮ
Image

Jedinečná technológia a najvyššia účinnosť

  • Ploché slnečné kolektory pripravené na montáž na strechu prípadne konštrukciu.
  • Vysoká optická účinnosť na úrovni 82,9 % (80,7% pri kolektoroch o veľkosti 2,7m2. potvrdené certifikátom Solar Keymark
  • Ročná úspora energie na ohrev teplej vody až do 60%.
  • Tvrdené prizmatické sklo z antireflexnou vrstvou (medené kolektory) o priepustnosti slnečných lúčov až 96%
  • Najvyššia kvalita izolácie - oteplenie dna kolektora zabezpečuje stlačená solárna vlna.
  • Patentovaný profil v podobe dvojitej steny zabezpečuje bočnú izoláciu a tvrdšiu pevnosť celej konštrukcie kolektora.
  • Vďaka najvyššej kvalite použitých materiálov kolektory KSG ponúkajú dlhú životnosť čo potvrdzuje záruka od výrobcu až 10rokov..
  • Jednoduchá inštalácia a intuitívne ovládanie.
Image
Image
Špecifikácia solárnych kolektorov Galmet
Image
Regulátor STDC
Image
- Regulátor umožňuje intuitívne ovládanie solárneho systému.
- Plne automatický a nevyžaduje zásah do nastavenia ani po dlhšom výpadku el. prúdu.

- Trojsnímačový pre použitie so solárnymi systémami 
- Výstup PWM / 0-10 V pre nízko energetické čerpadlá
- Súčasťou 2 čidlá Pt 1000
- Jednoduché ovládanie, prehľadné grafické zobrazenie
Cenník produktov

Image
Produkty
Kontakt
Galmet Slovensko s.r.o.
Zvolenská cesta 14,
974 05 Banská Bystrica